Skadepoliklinikken

Rutiner for samhandling mellom Primærhelsetjenesten og Skadepoliklinikken

Akuttpoliklinikken heter nå Skadepoliklinikken.

Skadepoliklinikken er en poliklinikk for vurdering og behandling av akutt oppståtte skader.

 

Åpningstider:


 

Konferering:

Vakthavende lege er tilgjengelig på telefon 90723441 kl 8-20 hverdager og kl 08-15 i helger. De vil gjerne at vi tar kontakt dersom det er usikkerhet knyttet til pasientforløpet. Ved behov for konferering utenom disse tidspunktene ta kontakt med vakthavende ortoped via Sentralbordet.

 

Henvisende lege bør vurdere medisinsk hastegrad i forhold til når på døgnet pasienten må ta røntgen og behov for eventuelt henvisning til Skadepoliklinikken.

 

Hvem trenger ikke videre til Skadepoliklinikken med positivt røntgen, men kan gå til fastlegen/legevakt:

 

Skader som skal inn til ortopedisk vurdering uansett tid på døgnet (tross eventuelt negativt røntgen):

for å ordne korttidsplass).

 

Skader som kan vente med vurdering på Skadepoliklinikken til dagtid (kl 8 - 16):

 

Tilstander vi tidligere sendte til akuttpoliklinikken (som ikke lenger skal dit):