Rus- og avhengighetsmedisin

Inntaks- og Opptaksteam (IO-team)

Inntaks- og Oppstartsteamet (IO-team) er en felles dør for ruspasienter inn til spesialisthelsetjenesten. 

Tidligere kunne en henvise pasienter direkte til institusjoner som for eksempel Rogaland A-senter, men nå skal alle henvisninger til TSB sendes til IO-teamet.

Digital adresse: NHN AR: Helse Stavanger<"Rus- og avhengighet"


Her får pasienten:


Henvisning sendes til:

NHN adresseregister adresse:

"Rus- og avhengighet" under Helse Stavanger