Overvekt hos barn

OBS Diabetes type 2 dersom fastende blodglukose > 5,6 - gjennomfør glukosebelastningstest


Lenke til nyttig verktøy for foreldre og fastleger.