Hodeskade lavenergi

Pasientforløp for eldre med lavenergi hodeskade

For å unngå lang ventetid i akuttmottak har man nå et  «fast track» for denne pasientgruppen.


Kriteriene for å komme inn under denne pasientflyten er :


Ved ankomst i akuttmottak, vil pasienten bli ført til CT undersøkelse av hodet så snart det er ledig på CT lab, og man vil raskt få svar på om dette dreier seg om en alvorlig hodeskade eller ikke. Dersom CT viser blødning eller kraniebrudd, vil det utløse traumealarm, og pasienten vil bli tatt hånd om av et geriatrisk traumeteam umiddelbart.

Formålet med dette forløpet er å unngå forsinket utredning og behandling av alvorlig hodeskade 

Hodeskade voksen - flytskjema

Hodeskade barn - flytskjema