Palliasjon i kommune

Kommunale tilbud rundt palliasjonsbehov. Kommune har organisert seg ulikt men har ofte dedikerte sykehjemsplasser / enheter og kreftsykepleiere. Under finner du en oversikt over aktuelle tilbud.