Vedlegg Infodoc

Slik legger til til et vedlegg til henvisningen i Infodoc: