IKART: Interkom.rehab.team

Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam -IKART: 


Interkommunalt rehabiliteringsteam er et team tverrfaglig og spesialisert team med bred rehabiliteringskompetanse som bistår alle kommunene i Sør-Rogaland. Teamet består av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, ergoterapeut og fysioterapeut.


IKART jobber klinisk sammen med fagpersoner i pasientens hjemkommune for å styrke intensitet, kompetanse og tverrfaglighet i behandling og opptrening.


Hvem er aktuelle? 


Hvem kan henvise? 

Leger eller andre aktuelle fagpersoner i kommunen kan henvise til IKART. 


Hvor sendes henvisning:

Pasienten bor i Stavanger:

PLO melding til Saksbehandler HSK


Pasienten bor i annen kommune:

PLO melding sendes Stavanger kommune til "Legetjeneste ved sykehjem" 


Start meldingen med at det gjelder henvisning til IKART. 


Kontaktinformasjon: 

Helsehuset-IKART v/Ingvill Sveen, tlf.: 51508100, 

Mail: helsehuset@stavanger.kommune.no 

eller se vår nettside for mer informasjon: www.stavanger.kommune.no/IKART