Bilder som vedlegg
ved henvisning/konferering

Hudavdelingen  ønsker i størst mulig grad å få oversendt bilder når dere ringer for å konferere eller henviser. 

Konferering:

Vi minner i den anledning om muligheten til å sende bilde til hudavdelingen sin bildetelefon. Når du er registrert som bruker av tjenesten (klikk her om du har glemt hvordan) kan du sende anonymiserte bilder enten med spørsmål i meldingen eller i forbindelse med at du ringer vakthavende hudlege.

Henvisninger:

De fleste av oss har jo nå fått mulighet til å sende vedlegg med henvisninger og da bør du bruke denne muligheten til å legge ved fotodokumentasjon. Dersom din EPJ ikke har mulighet for å legge ved vedlegg kan du sende bilde til nummeret over. 

OBS: Da må du huske å merke bildet med en referanse (pasienten sine initialer ) som avdelingen kan finne igjen i henvisningen.