Brystdiagnostisk senter

Henvisningsrutine Brystdiagnostisk senter

8.mars 2022 gikk BDS over til å bli en klinisk avdeling.

Henvisninger til mammografi kan fra da ikke lenger sendes via Interactor.


Henvisninger sendes som klinisk henvisning til avdelingen med adresse:

Helse Stavanger> Brystdiagnostisk senter.