Henvise / innleggelse

Informasjon om rutiner for henvisning og innleggelse og noen alternative ressurser. 

OBS (Jan 2023): SUS har ikke lenger behandlingsavtale med private aktører: 

Vi minner om at SUS ikke lenger har avtale med private aktører (Private sykehus) Unntaket er urologi hvor man har avtale med Aleris Stavanger og Volvat Forus (Forusakutten) ut 2023. (Avtalespesialistordningen gjelder som før). 


Informasjon om akuttfunksjoner og noen alternativer

Hvilke muligheter finne til å legge inn som øhjelp?

Om bruk av dialogmeldinger til sykehuset

Oversikt over mulighet for innleggelse på KAD senger på sykehjem

Direkte linje til erfaren medisinsk lege i mottak kl 10-21 på hverdager og kl 08-17 i helg/helligdag. 

Telefon direkte: 415 70 229

Oversikt konfereringsmuligheter generelt og om bruk av dialogmeldinger

Om henvisning og adressering osv.

Helse Vest sin oversikt.

Du finner også informasjon om konferansemuligheter og eventuelle telefontider under den enkelte avdeling