Akuttfunksjoner

Informasjon om bruk av akuttmottak og sykehuset sine øhjelpsfunksjoner og aktuelle alternativer

Akuttinnleggelse

Somatisk:
Konferer gjerne med vakthavende lege for å avklare innleggelse.
Send henvisning elektronisk - marker prioritet "Øhjelp"
Meld til mottak: 51519285 eller 51519257

SATS Prioritering voksne > 15 år


Psykiatri:
Meldes vakthavende lege AMC2
Henvisning sendes elektronisk

AMK/ Ambulansebestilling

AMK Stavanger: 51 81 53 06

AMK melder pasienten til mottak så du trenger ikke gjøre dette i tillegg. Husk henvisning merket øhjelp.

SATS Prioritering voksne > 15 år

Melde til mottak

Ring 51519285 eller 51519257
(Dersom du har meldt pasienten til AMK for transport trenger du ikke melde til mottak i tillegg)

Husk å sende med henvisning - gjerne elektronisk

SATS Prioritering voksne > 15 år

Skadepoliklinikken

Meldes: 51519273 eller 51519276 (mellom kl. 7.30 og kl. 21.00).
NATT: Mellom kl. 21.00-07.30 meldes pasientene til mottakelsen.