Her venter vi på informason om Smertepoliklinikken. 

Mens vi venter kan du sjekke ut noen andre ressurser for god palliasjon.

Kommunalt tilbud

Se Palliasjon i kommune for oversikt over kommunale tilbud.

Helse Stavanger

Palliativt senter 

Smertepoliklinikken

Helse Stavanger har en smertepoliklinikk som nås via henvisning til anestesiavdelingen. 

Ressurser

Se vår Palliasjon oversiktsside med lenke til Palliasjon behandlingsforslag 

Metodebok for langvarige smertetilstander (OUS, PDF 15 sider, kort oversikt ulike smertetyper, kriterier og behandlingsoversikt)

Smertenettverk.no (Etablert av Universitetssykehusene)