Oversikt psykiatri

PKO vil prøve å bidra til at du får en oversikt over tilbudet til mennesker med psykiske utfordringer. På denne siden finner du starten på en oversikt over aktuelle tilbud. Siden vil bli utviklet videre fortløpende. Vi tar sikte på å løfte frem de mest aktuelle tilbudene og lenker til mer informasjon.

Klikk på nedrekksmenyene for mer informasjon:

Stavanger

Helsehuset Stavanger
Det er kurs ca 2 ganger per år rundt ulike aktuelle tema. Har mulighet til  å  gi samtaler ved psykiatrisk sykepleier , 1-5  samtaler avhengig av behov.
Pasienten kan henvise seg selv eller du kan sende en dialogmelding med informasjon eller anmodning om å kontakte pasienten hvis du tror det er behov for det.

Psykiske helsetjenester Stavanger
Her finner du informasjon om tilbudet i kommunen.
Arbeidstrening, aktivitetssenter, treningskontakt, mestringskurs, støttekontakt ++
Oppsøkende behandlingsteam (OBS teamet): tilbud for alvorlige psykiske lidelser og sammensatte tilleggsproblemer, oftest rusproblemer, som tidligere ikke er fanget opp av eller er falt ut av hjelpeapparatet. 

Innsatsteamet for ungdom
Pasient kan ringe selv, aktuelt ved milde til moderate plager
MOB: 457 38 538 


Aktivitetssentre for folk med psykiske lidelser

Rus og avhengighet - oversikt over tilbud til voksne
Få oversikt over hele tilbudet. Noen  utvalgte direktelenker:
Forsterket helsestasjon for gravide og småbarnsfamilier
Stasjonen - helsetilbud for rusavhengige
Mottak- og oppfølgingssenter for unge - MO-Ung (15-25 år)

Andre kommuner

Her er det tomt foreløpig. Det kan fort endre seg. Kom gjerne med tips. Vi er mange som har pasienter i flere kommuner og som har behov for mer informasjon.

Klinikk psykisk helsevern SUS


Noen tilbud som vi løfter frem:

Selvhjelp - få oversikt over ulike kurs og tilbud for pasienter.(SUS.no)

eMeistring - digitalt behandlingstilbud 

Helse og arbeid - psykisk helsehjelp til pasienter som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt


Få hjelp til de vanskelige vurderingene:

TIPS - tidlig oppdagelse og behandling av psykose (Ring og få hjelp til å avklare mistanke om psykose).

Ambulant akutteam


Rus og avhengighetsmedisin

Rus og avhengighetsmedisin (TSB)

Gravide og småbarnsfamilier

Avrusning; se under behandling på TSB sidene (lenke over). 

Andre overgripende tilbud

Aktivisering og tilrettelegging 

Fontenehuset:
Arbeidsorientert klubbhus. Tilrettelagt arbeid, bredt spekter av arbeidsoppgaver. Også to overgangsarbeidsplasser som er tilknyttet, som medlemmer kan jobbe i.
«Ung på huset» for 18-30 år på fontenehuset. «Et sted å tilhøre» - et sted for felleskap og vennskap.

Rus

Blå Kors kompasset avdeling Sandnes (blakors.no)

Individualterapi for unge mellom 18-35 år som er oppvokst med foreldre eller søsken med rus- eller alkoholproblemer. Også andre tilbud, se nettside.


Krisehendelser


Krisesenteret i Stavanger: 

Telefon 51 53 06 23


Jæren Recovery College
For alle som ønsker et bedre liv, til tross for utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Alle er velkommen, eneste opptakskrav: at man har lyst. Mye fine kurs og grupper. Åpent for alle.


Sorggrupper 


Sorggrupper.no

Nettsted der man kan søke opp sorggruppetilbud i egen kommune

For både voksne og barn.

Religiøse og livsynsnøytrale tilbud.

Vold og overgrep


Nasjonal veiviser

Dinutvei.no –nasjonal veiviser dersom utsatt for vold og overgrep

Krisesenteret: 


Selvmordsforebygging: 

Velg å leve
Oversikt over  tilbud  som pasienter i akutt stress kan ringe (AAT, TIPS,  Kirkens SOS )
Oversikt over ulike hjelpetelefoner i vårt område

Spiseforstyrrelser

ROS Rogaland Rådgivning ved spiseforstyrrelser Tlf: 948 17 818 (innvalg 4)

E-post: rogaland@nettros.no  De tilbyr individuelle samtaler, veiledet selvhjelp og pårørendegrupper.