Konferere / legge inn

Spørsmål om akutte innleggelser:
Konferer vakthavende kardiolog (Sentralbord: 51518000)

Ting som kan vente: Telefontid 14-15 / dialogmelding.
Kan avklares med vakthavende kardiolog på tlf fra kl 14-15 eller på dialogmeldinger. Dialogmeldinger forsøkes besvart samme dag, men det kan være noe forsinkelser i helger. 


Hjertesviktbehandling (ikke ferdig)