EKG oversending

EKG oversending: Ved mistanke om hjerteinfarkt (MIO)

Håndtering av EKG som gir mistanke om STEMI

For å ivareta pasientsikkerheten anbefales følgende fremgangsmåte:


Kontakt MIO:

Lege/personal kontakter MIO på telefon 51 51 91 60/51 51 91 59 FØR EKG sendes. Her oppgis:


EKG merkes med


EKG fakses til 51 51 89 60.

EKG kan også sendes på epost til : ekg@sus.no


Merk: EKG som sendes til MIO, blir av ansvarshavende kardiolog kun vurdert om det er STEMI eller ikke STEMI.

EKG oversending: Ved behov for konferering vakthavende kardiolog

EKG som man ønsker å konferere med kardiolog skal gå til vakthavende kardiolog. Pasientansvarlig lege kontakter da vakthavende kardiolog på SUS og ber om å få konferer EKG som blir sendt til MIO.