Mobilt innsatsteam (MIT)

Mobilt innsatsteam: ambulant og poliklinisk behandlingstilbud for personer over 18 år med psykisk utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser med utfordrende atferd og/eller psykisk lidelse.

MIT har ikke sengeplasser for innleggelser.