Venesectio: Hemokromatose

HENSIKT

Redusere jernlagrene i kroppen ved gjentatte blodtappinger.

BAKGRUNNSINFORMASJON

Hereditær hemokromatose er en arvelig sykdom med autosomal recessiv arvegang hvor patogenesen er en abnormt stor absorpsjon av jern fra tarmen.

INDIKASJON

Forhøyet ferritin uten symptomer-profylaktisk venesectio-biokjemisk hemokromatose

Nye pas: Start tapping ved ferritinverdier ca. 500 ug/l tapp ned til:

Pasienter som allerede er blitt tappet: Tappes når ferritinverdien stiger over:

Tappes ned til anbefalte verdier.

 

Forhøyet ferritin med symptom-terapautisk venesectio- klinisk hemokromatose

Start tapping ved symptom, tappes ned til ferritin 45 ug/l

 

Tappes 500 ml en gang i uken så lenge HB >11gdl.

UTSTYR

SYKEPLEIEPROSEDYRE

Kontroller at pasientens blodprøvesvar indikerer tapping.

Pasienten plasseres i stol eller på benk som kan reguleres til sjokkleie.

Pasienten får rikelig drikke, minimum 4-500 ml.

Kanylen plasseres i en av de store venene i albuen, la staseslangen være på under tapping, Vær oppmerksom på om det oppleves for stramt, reguler stramheten

OBSERVASJON/TILTAK

Ubehag av tapping, BT-fall – hev fotende, mål evt. BT.

Kontakt lege hvis pasienten ikke kommer seg raskt.                             

 

Blodprøver med kontroll Hb og ferritin tas før hver annen tapping i starten, senere tas blodprøver før hver tredje tapping. 

 

AVFALL

Tappet blod kastes i gul beholder (spesialavfall)