Konferering barnelege

Foto: Colourbox

Konfereringsmuligheter

Overlege på barneavdeling er tilgjengelig for konferering på dagtid

Barneavdelingen har en egen overlege som svarer på spørsmål som ikke gjelder akutt innleggelse. For dialog med barnavdeling:

 

1.   Akutt sjukdom og behov for innleggelse – ring sentralbord, ein får då snakka med forvakt.

 

2.   Mistanke om kreft eller annan alvorleg sjukdom blir handtert som ØH-tilstand, ring alltid vakthavande barnelege og drøft saka. Unngå dialogmelding (for å sikre at det blir plukket opp raskt).

 

3.   Ved behov for konferering angående problemstillinger som ikkje kan venta 3-4 dagar – ring sentralbord, ein får då snakka med bakvakt barn.

 

4.   Ved behov for konferering ang. problemstillinger som kan venta 3-4 dagar – send dialogmelding. Bør vera kortfatta og med ei tydeleg formulering av kva ein ønsker svar på. Skriv aktuelle prøvesvar i teksten, og unngå kopiering av mange prøvesvar.

 

5.   Meir komplekse problemstillingar – send henvisning.


Referanseverdier for blodprøver barn: Brukerhandboken.no


Pediatriveilederen:
Akuttveileder
Generell veileder

Legemidler til barn (KOBLE)