Interactor 

Interactor er Helse Stavanger sitt interaktive bilde og prøvebestillingssystem for eksterne aktører som fastleger, sykehjemsleger og avtalespesialister.

Her har sykehuset nå samlet alle sine tjenester for bilde og prøvebestilling inklusive tjenester leverert av andre sykehus i Helse Vest og radiologiske institutter med avtale med Helse Vest

De ulike EPJ har litt ulike integrasjoner. Skybaserte EPJ har eller får i disse dager integrasjon slik at disse også kan bruke løsningen.

Dersom ditt kontor ikke har integrasjon kan dere ta kontakt med laboratoriet. Eventuelt


Aktuelle kontaktpersoner ved problemer kan være:

IHR-koordinator Helse Stavanger: 

Linda Bærheim Ottøy, 

Epost: linda.berheim@sus.no

Telefon: 51519505

Tilbakemeldinger rundt funksjonalitet som går på dette med Radiologiske henvisninger (alle HF):
Mia L. H. Mowinckel-Nilsen
Epost: mia.louise.halsvik.mowinckel-nilsen@helse-bergen.no 

Tips og triks