Konferere / legge inn

Hudlegene ønsker gjerne bilder tilsendt i forbindelse med innleggelse eller konferering.
Vi har ulike muligheter for dette (mobil eller vedlegg til henvisning) - se Bilder som vedlegg 

Vakthavende hudlege nås via sentralbordet.