Video

Video kan brukes både til pasientkonsultasjoner men gjerne også NAV møter, ansvarsgrupper, tverrfaglige møter etc.

Det er mange leverandører men jeg vil trekke frem løsningen fra NHN fordi den er veldig enkel og rimelig.

Se Join: https://www.nhn.no/video/join/


Med denne løsningen kan du velge å få ditt eget "videorom" med en tilhørende nettlenke. Denne lenken er til "videorommet" er konstant (alltid den samme). 

Når du vil invitere noen til et videomøte kan du bare sende dem lenken (sms, epost, Helsenorge etc) så klikker de på den. Nettleseren på enheten de bruker (PC/Mob/Nettbrett) aktiveres og ber eventuelt om tillatelse til å bruke kamera/mikrofon på enheten (mob/PC/nettbrett). Det kommer så opp en dialogboks der de blir bedt om å legge inn en kode. Det kan de se bort fra. Den brukes ikke når man er gjest i et møte.

Som behandler deltar man ved å gå til https://join.nhn.no/webapp/home i en nettleser
Skriv inn navnet ditt, klikk "OK" og velg Videoknappen
Man får så opp en sidemeny der man skriver inn tallene som hører til videorommet sitt og kobler opp.

Man kan gjerne sende lenken til en eller flere deltagere. Deltagerne vil bli synlige i sidemargen og du vil måtte slippe dem inn så du har kontroll på hvem som er med i møtet.

Legene på et legekontor bør kanskje ha hvert sitt videorom. Men i prinsippet kan man dele på ett og avtale tid for bruk seg imellom.

På vårt kontor har vi Phonero telefonsystem. Jeg kopierer da med meg mobilnummeret inn i telefonløsningen, sender preutfylt sms med lenken og en invitasjon til pasienten og så går jeg inn i videorommet og venter på at pasienten dukker opp.Forfatter: Jan Robert Johannessen, Hinnatrekanten legesenter.