Henvisningsmal DPS - forslag

Forslag Henvisningsmal DPS (under utarbeiding)

Utviklet av Stavanger DPS og praksiskonsulent

Henvisningsårsak:

Aktuelle symptomer og plager:

Ledsagende funksjonsvansker:

Relevant kontekst for det aktuelle:

Livssituasjon:

Somatisk sykdom:

 

Rus:

 

Oppdatert medikamentliste:


Tilleggsundersøkelser(fra NEL):

Hb, crp, SR, lpk, kobalamin, folat, vitamin D, ferritin, TSH, fT4, glukose, ALAT, kreatinin, Kalium, Kalsium, u-stix