Triggerfinger injeksjonsbehandling

Kortisoninjeksjon triggerfinger

Henvisning sendes Radiologisk avdeling via Interactor: UL hånd.

Vi minner om at plager med triggerfinger som krever behandling, anbefales først forsøkt med ul-veiledet kortison-injeksjon. 

Pasient kan henvises for dette ved radiologisk avdeling. De fleste blir bra etter dette. Dersom det ikke fungerer, kan pasient henvises plastkirurgisk vurdering.


Mvh

Christina Miksch

Seksjonsoverlege Plast kir avd.


Runar Johannessen

Praksiskonsulent