Konferere / Innleggelse

Send gjerne dialogmeldinger for korte avklaringer om pasienter som er kjent ved avdelingen (når akseptabel svartid er 3-4 dager)

Ring vakthavende lege om det er avklaringer som haster mer.