Kontaktinformasjon

Klinisk kjemisk

Mikrobiologisk vakttelefon (lege): 90 81 47 88
Feces lab: 51518852 

Noen aktuell eksterne ressurser