LIS1 Helse Stavanger

Velkommen som LIS 1 på SUS!
Vi vet du får mye informasjon i oppstarten og underveis og at det er mye å holde styr på. På disse sidene ønsker i å trekke frem noen tips og triks som vi håper vil være nyttig for deg.

Dialogmeldinger:

Dette er meldinger som kan sendes mellom sykehus og fastleger angående alle pasienter

Mellom sykehus og kommune kan man foreløpig kun sende dialogmeldinger om pasienter som en innlagt. (Det pågår arbeid for å kunne sende meldinger også for polikliniske pasienter per 11/2022). 

Dialogmelding til fastleger egner seg best når ting ikke haster. Hos fastlegene håndteres meldinger personlig og det kan både av kapasitetshensyn og på grunn av fravær fra kontoret gå flere dager før en melding blir lest. Men ofte besvares de samme dag så det kan godt prøves bare du har en backup plan hvis det haster å få svar. Det egner seg typisk for å innhente ekstra opplysninger eller avklare enkle ting rundt en innlagt pasient. Husk at dialogen blir stående i journal og kan leses fortløpende av pasienten på Helsenorge.no. Det er altså ikke egnet for informasjon som kan skape engstelse