ALIS portal

Helse Vest har opprettet en portal for ALIS som søker vikariater for sykehustjeneste.

Her kan du opprette en varsling  og motta  en epost om aktuelle stillinger når de legges ut. 


Hvem kan registrere seg:

Allmennleger som har tjenestegjort i allmennpraksis i minimum 3 år. Kandidatene vil inngå midlertidig ansettelse, og tiltre, og bidra og delta i arbeidet på ordinær måte.

Varighet og innhold:

For å oppnå ALM 055 og ALM 085 anbefales minst seks måneders tjeneste. ALIS skal delta i vaktordning der dette finnes, og får veiledning på samme måte og nivå som egne LIS i helseforetaket. Ansettelsesforholdet kan ikke forlenges med mindre det oppstår langvarig sykdom eller andre vektige grunner hos kandidaten. Når perioden er over opphører arbeidsforholdet uten oppsigelse fra noen av partene.

ALIS på gammel ordning vil kunne ha behov for lenger tjenestetid og disse vil man finne egne ordninger for.

Vikariater som ikke blir søkt vil etter 2 måneder bli tilbudt fritt til alle som søker vikariat på sykehusene.

Abonnement:

Du kan abonnere på varsler om ledige vikariat og eventuelt angi ønsket fagområde(r). 

Tidshorisont for vikariat - mulighet for planlegging:

Noen avdelinger vil ha kontinuerlig behov for vikariater på grunn av rotasjon av egne LIS som roterer ut eksternt til avdelinger/sykehus som ledd i egen spesialisering. Dette vil ikke nødvendigvis fremgå av utlysningen så angi gjerne fremtidig behov / tidshorisont når du setter opp varsling i portalen.

Dersom du angir ønsket fagområde vil dette også være tilgjengelig informasjon for aktuelle avdelinger. Tanken er å legge til rette for at avdelinger som ser behov frem i tid skal kunne kontakte aktuelle kandidater for å avklare om man har matchende behov. (Men den enkelte fastlege må ikke basere seg på å bli kontaktet).