Skade: Avkappet / Amputert finger

Stavanger legevakt har i samarbeid med Helse Stavanger utviklet to prosedyrer for håndtering av avkappet fingertupp og amputert finger.

Foto: Colourbox

Avkappet fingertupp


PROSEDYRE/RUTINE

Vurdere tykkelse på tuppen om er skåret av. Er det mulighet for å sy denne på dersom den er intakt? Henger tuppen delvis på? Går skade inn til bein/sener? Lege må vurdere.


Dersom skade går inn til bein blir pasient henvist til akutt poliklinikk.  Legg  vridde våte kompresser dynket i NaCl rundt den skadde fingeren.For å stoppe blødning ved en overfladisk avkappet tupp (ikke ned til bein eller sener).


Amputert finger


PROSEDYRE/RUTINE


Råd til pasienten per telefon:

Dersom pasienten møter opp på legekontor eller legevakt