Dialogmelding

Dialogmeldingen kan du for eksempel bruke for ulike ting som du kanskje ville ringt for å avklare. Ikke så ulikt slik vi bruker PLO meldinger til kommunen.

Noen hovedlinjer det er verdt å merke seg:


Dialogmeldinger er et journaldokument og er synlig for pasienten på Helsenorge.no. 


Det kan ellers være verdt å merke seg at alle meldinger følger samme vei inn i sykehuset som henvisnigene våre. De rutes i praksis først til henvisningskontoret som så ser om henvendelsen kan løses av merkantilt personell (f.eks sende en manglende epikrise eller svarrapporter som etterlyses) eller om den må sendes videre til behandler på den enkelte avdeling. Legefaglige spørsmål vil selvfølgelig bli besvart av lege.

Dersom legekontoret får en ny lege eller en lege slutter må følgende gjøres av legekontoret: Oppdatere informasjonen i NHN Adresseregisteret og informer kundesenteret Helse Vest IKT om endringene. (Dette håndteres normalt av EPJ ved aktivering/deaktivering av brukere).


Det er viktig at du bruker rett melding da det bare er en av PLO meldingen som virker for dette formålet:


Bruksanvisninger for de ulike EPJ finner du her (ble laget i 2017, kan være utdatert).

SUS har også publisert en nyhet om dialogmelding

De fleste sykehus i Norge kan nå ta imot dialogmeldinger men det kan være ulik praksis for dette så du bør følge ekstra med på om du får svar fra avdelinger du ikke har kommunisert med før utenfor Helse Vest området spesielt.