Konferansetelefon medisinsk avd

Direkte linje til erfaren medisinsk lege i mottak.

Hverdager kl 10-21
Helg/helligdag kl 08-17 

Telefon direkte: 415 70 229


Hensikten er å sikre gode pasientforløp og å hindre unødig venting i akuttmottak.  


Eksempelvis vil det i noen tilfeller være til det beste for pasienten å møte tidlig neste dag i akuttmottak i stedet for på kveldstid. 


Viktig:


Forslag til pasientgrupper som kan være aktuelle å drøfte:


Man kan også ringe sentralbordet ved SUS og be om B-vakt i mottak.