Ambulant team (AAT)

Hva kan vi tilby?


Vi ønsker å være en brobygger og veileder inn mot hjelpeapparatet samtidig som vi har fokus på pasientens egne ressurser og eget nettverk.

 

Vårt mål?

 Tidlig intervensjon for å forhindre innleggelser.

Hvem kan ta kontakt?

 Pasienten selv, familie, venner, fastlege, førstelinjetjenesten og andre kan ta direkte kontakt med AAT per telefon.


Hvor er vi?

 DPS' er ved Klinikk psykisk helsevern, voksne:


Jæren DPS gir et tilsvarende tilbud til Gjesdal, Klepp, Time og Hå.


BUPA: 


Det finnes også et akutt ambulant ungdomsteam (12-18 år) for innbyggere i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes.

 

Telefonvakt

De ambulante akutteamene i Stavanger, Sandnes, Sola og Dalane opererer med felles telefonnummer: 916 51 005

Jæren DPS har direktenummer: 47459797 (Tilbudet er til personer over 13 år).


Telefontid:

Mandag-fredag: 09:00-21:00
Lørdag-søndag: 12:00-19:00
Stengt bevegelige helligdager.