Urinsyregikt

Forebyggende behandling av urinsyregikt

Urinsyresenkende behandling:

Det er indikasjon for å starte urinsyresenkende behandling i form av allopurinol.

 

Oppstart

Denne startes når pasienten er anfallsfri (ca. 2 uker etter et anfall). Ikke avbryt behandlingen under et nytt anfall!

 

Det anbefales startdose 50 mg daglig, med opptrapping 50mg hver 4. uke til behandlingsmål er nådd.

 

Behandlingsmål er s-urat < 360 µmol/l

 

Hvis pasienten fortsetter å få urinsyregiktanfall til tross for oppnådd behandlingsmål, må allopurinol-dosen økes slik at uratnivået går ytterligere ned. Behandlingsmål er da så lavt uratnivå at pasienten unngår nye artritter og at tofi forsvinner. Doser opptil 800-900 mg kan sjelden være indisert.

 

Obs:

Allopurinol kan i sjeldne tilfeller medføre en hypersensitivitetsreaksjon med leveraffeksjon, nyreaffeksjon, toksisk epidermal nekrolyse og leukocytose med nøytrofili. Nylig oppstartet behandling, redusert nyrefunksjon, høy alder og tiazider kan være risikofaktorer for dette.

 

Anfallsprofylakse:

Det er vanlig å få hyppigere oppbluss av artritt etter oppstart og under opptrapping av allopurinol. For å unngå dette, anbefales anfallsforebyggende fram til uratnivå har vært i målområde i 3 mnd, da avsluttes anfallsforebyggende og brukes kun ved nytt anfall. Eks: Prednisolon 5 mg x 1 daglig (vurder osteoporoseprofylakse)

 

Anfallsplan:

Anfallsbehandling bør startes ved første tegn til nytt anfall for best mulig effekt. Ved nye urinsyregiktanfall kontinueres allopurinol i uendret dose.

Intraartikulære injeksjoner er aktuelt dersom kolkisin/NSAIDS/høydose prednisolon ikke har effekt/ikke tolereres. Eks: - Prednisolon 30 mg x 1 daglig i 3-5 dager (ved nytt urinsyregiktanfall)

 

Blodprøver som kontrolleres ved bruk av allopurinol/kolkisin: Hb, lpk m/diff, trc, kreatinin, ALAT, CK og urat. Tas hver 4. uke til stabil dosering. Senere tas kreatinin og urat 1-2 ganger årlig. Dersom man ikke oppnår behandlingsmål kan pasienten henvises til urinsyregiktforløp ved revmatologisk poliklinikk.