Revmatologi

Konferere / Innleggelse

Vakthavende revmatolog nås via sentralbordet.
Bruk gjerne dialogmeldinger for ting som ikke haster (2-3 dager svartid)

Ring sentralbord: be om vakthavende revmatolog

Seksjon for klinisk immunologi skiftet navn til Revmatologisk avdeling fra 04.06.21. Dette som ledd i opptrappingsplanen for revmatologi ved Helse Stavanger HF 

Pasienter fra SUS sitt nedslagsfelt som per 2021 ble fulgt ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) fortsatte der. Planen var at disse pasientene i løpet av perioden 2022-2025 skulle få tilbud om videre oppfølging ved SUS. 

Nye pasienter i Helse Stavanger sitt nedslagsfelt kan nå altså henvises avd. for revmatologi i Stavanger.