Helse & Arbeid

Helse og Arbeid

Opptaksområde: 

Hele Helse Stavangers opptaksområde.

Hvilke pasienter prioriteres:

Rapporten «Prioritering av arbeidsrettet behandling i spesialisthelsetjenesten» vektlegger at individuelle vurderingskriteria som funksjonsfall på flere arenaer, som i jobb, skole eller privat, bør tillegges vekt, og gjøre at også mildere tilstander gir rett til helsehjelp innenfor rammene av arbeidsrettet behandling. Videre fremhever arbeidsgruppen at sykmelding eller fare for sykmelding bør legges vekt på, samt pasientens eget ønske om, motivasjon for og potensial for bedret arbeidsevne kan inngå som en del av vurderingen. 

Les mer:  

Helse og arbeid - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)