Henvisning til radiologisk us.

Henvisninger til bildeundersøkelser kan sendes på to måter

Interactor

De fleste bruker nå DIPS Interactor som er sykehuset sitt bilde og prøverekvireringssystem.

Det er utviklet løsning for integrasjon mot skybaserte EPJ som Webmed, Infodok Sky og Pridok 

Her kan du henvise til alle bildeundersøkelser på alle laboratorier i Helse Vest samt private institutt som har avtale med Helse Vest (som Unilabs og Evidia).

I Interactor finner du også alle prøver (medisinsk biokjemi, mikrobiologi, patologi, cytologi mm).

Dersom ditt legekontor ikke har integrasjon mot Interactor kan dere ta kontakt med laboratoriet på SUS.

Bildehenvisning EPJ

Noen EPJ har egne radiologimoduler som du også kan sende bildehenvisninger fra.