Habilitering

Tverrfaglige tjenester til pasienter over 18 år med medfødt- eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av kompleks og sammensatt karakter 

Tverrfaglige tjenester til pasienter under 18 år med medfødt- eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av kompleks og sammensatt karakter