Her finner du informasjon om tilbud til voksne og unge. Hvis du vil se mer om tilbudet til barn klikker du her

Konferere / Innleggelse

Ring sentralbord og be om vakthavende lege AMC2

Les om Felles henvisningsmottak 

Forslag til henvisningsmal