Hjerte - kar forebygging

Oppdatert oversikt:

Tidsskriftet; Kronikk
Persontilpasset hjerte- og karforebygging i nye retningslinjer

PSK9 hemmere: Blå resept for PCSK9-hemmere fra 1. januar 2023


Noen ressurser:

Risikokberegning primærprofylakse:
Norrisk 2 (NEL)

Hyperkolestrolemi:

Lipidklinikken OUS

 

Nasjonal kompetansetjeneste for FH


Nettsidene NKT for FH

Nyttig informasjon om FH.

Oversikt over andre arvelige kolesteroltilstander

 

Nærmeste Lipidklinikk (oversiktsside)