Gastro

Noen aktuelle ressurser for  å håndtere tarmsymptomplager og ernæringsproblemstillinger.

Nyttig pasientinformasjon 

www.helse-stavanger.no  (søk “ernæring”) kan dere finne  flere nyttige brosjyrer til pasienter som vi har utarbeidet. De mest brukte er: