Konferere / Innleggelse

Ring sentralbord: 51518000
Be om vakthavende kirurg. På dagtid eventuelt grenspesialist som er mest relevant.

Videoer med småkirurgi: Lommekirurgi - YouTube