CGM: planlegge bestillinger frem i tid

I CGm viser ikke planlagte bestillinger i arbeidslisten hvis man velger å sette hake for "Planlegg bestilling" som vist under.

Hvis du derimot velger "Legg til i midlertidig liste" som vist under "Metode 2" i illustrasjonen under vil du kunne gjenfinne den - hvis du følger steget under her:

Hvis du velger Metode 2: Rekvisisjonen kan gjenfinnes i «arbeidslisten» dersom man velger også å vise «Midlertidige» i listen: