HelseIArbeid

Per desember 2023 består teamet av denne hyggelig gjengenFra venstre side: spesialfysioterapeut Kristine Wold, HelseIArbeid-rådgiver Gøril Fjellaker, Overlege Ståle Mathisen. Høyre side: psykolog Vilde Amalie Tolo, Pia Karlberg-Hansson, arbeidskonsulent, ergoterapeut (og avd. leder), spesialfysioterapeut Marius Solum. 

Denne hyggelige gjengen står klar for å hjelpe mennesker som er sykemeldt, har gjentatte sykemeldinger eller står i fare for sykemelding som på grunn av muskel- / skjelettplager 

Hva er HelseIArbeid i Rogaland:


HelseIArbeid er et samarbeid mellom avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Lassa og NAV. Hovedmålet er økt arbeidsdeltakelse til tross for muskel-/skjelettplager. Rask tilgang til vurdering og behandling samtidig med hjelp fra NAV skal hindre frafall fra arbeid. Ventetiden er derfor kort.


Hvor ligger det:

Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa.
Henvis på vanlig måte men skriv gjerne HelseIArbeid øverst i henvisningen


Hvem er tilbudet for:


Målgruppen er


Hvem er tilbudet ikke for:Hva er annerledes enn ordinær oppfølging ved Lassa: