Driftsmelding:
Kapasitetsproblemer Rad.avd SUS

Driftsmelding: gjelder fra mai 2024:

Radiologisk avdeling, SUS, har et stort kapasitetsproblem både når det gjelder maskinpark og personell. Dette gjør at avdelingen i økende grad videresender henvisninger til private røntgeninstitutt.

Det foreligger ikke en god digital løsning for kommunikasjon mellom SUS og private røntgeninstitutt. Henvisninger som videresendes må legges inn manuelt hos de private instituttene og beskrivelsene må skannes inn i sykehusets bildearkiv. Dette gir en forsinkelse i tildeling av time til pasienten og forsinket svartid. Det er i tillegg en risiko for feilregistrering siden henvisningene håndteres manuelt.

For å redusere risiko for feilregistrering og forsinkelse i tildeling av time og svartid er det ønskelig at pasienter henvises direkte til de private røntgeninstitutt. Under er det tatt med noen eksempler over undersøkelser som videresendes i dag og som ønskes henvist direkte til private røntgeninstitutt.

1.       All generell utredning innen skjelettrøntgen, røntgen toraks, CT, UL og MR. Unntak er pasienter med kort reisevei til Egersund og som henvises til røntgen toraks og skjelett.

2.       Kreftkontroller i rolig fase der det ikke er aktiv behandling eller tilkommet kreftrelatert klinikk. Unntak er UL kontroll av malignt melanom.

Undersøkelser som krever radiologisk subspesialitet skal fortsatt henvises direkte til SUS. Noen eksempler på dette er barneradiologiske problemstillinger, UL Doppler av nyrearterier, UL av ledd med injeksjon, gjennomlysningsprosedyrer og intervensjonsprosedyrer. Pasienter med tidligere kontrastreaksjon og som skal til undersøkelse med kontrast bør henvises direkte til SUS.


Vennlig hilsen

Jorunn Havnen

Avdelingsoverlege Radiologisk avdeling

SUS