Konferere / legge inn

Øhjelp: Konferer forvakt (også når mistanke om kreft!)

Konferering: Overlege på barneavdeling er tilgjengelig for konferering på dagtid

Barneavdelingen har en egen overlege som svarer på spørsmål som ikke gjelder akutt innleggelse. Kontakt på telefon eller dialogmelding avhengig av hastegrad.

Les mer om tilbudet her

Referanseverdier blodprøver barn: Brukerhandboken.no

Legemidler barn: Nasjonalt kompetansesenter (Miksturliste, Knuse,dele,manipulere legemidler mm)

BUK nettsider: Informasjon til Primærhelsetjenesten
Artikler om Bilyd over hjertet, Enurese, Hodepine hos barn, Kortvokste barn og overvekt hos barn.

Relevante oppslagsverk pediatri

Legemidler barn

Referanseverdier barn

Generell veileder

Akuttveileder

Bilder: Colourbox