Utredning avvikende hode størrelse / fasong

Utredning av barn med avvikende hodefasong eller hodestørrelse.

 

Vi vil gjerne presisere henvisningsrutiner for barn med avvikende hodefasong som henvises til vurdering i spesialisthelsetjenesten.

Craniosynostose:

 

Avdeling for radiologi mottar jevnlig henvisninger til røntgen av hodet på babyer for å utelukke craniosynostose. De fleste craniosynostoser vil kunne diagnostiseres klinisk[1]. Røntgen caput anbefales av strålehygieniske årsaker ikke til rutinemessig bruk[2]. Etter avtale med barneavdelingen vil røntgen caput på denne indikasjonen utfases.

 

Det betyr at henvisninger fra primærhelsetjenesten til røntgen caput for å utelukke craniosynostose, vil bli avvist fra og med 1. mai 2022.

 

Ved behov for hjelp til klinisk vurdering kan barnet henvises barnepoliklinikken. Barnelege vil ta stilling til behov for supplerende bildediagnostikk.


Økende hodeomkrets:

 

Ved unormal økning i hodeomkrets definert i veileder fra Helsedirektoratet (krysning utover 2 percentiler eller mål over +2,5 SD)3, uten at det foreligger klinisk mistanke om økt intrakranielt trykk, kan barnet henvises til ultralyd caput for å utelukke hydrocephalus.

 

Dersom barnet har trykksymptomer eller øvrige kliniske funn utover unormal økning i hodeomkrets, henvises det samtidig til vurdering på barnepoliklinikken.

 

Med vennlig hilsen

 

Peder Aleksander Bjorland                                          Marianne Sande

Konstituert seksjonsoverlege                                      Seksjonsoverlege barn

Barne- og ungdomsklinikken                                       Avdeling for radiologi[1] Overview of craniosynostosis - UpToDate

[2] 4.13 Avvikende hodeform inkludert kraniosynostose - Pediatriveiledere fra Norsk barnelegeforening - Helsebiblioteket.no

3  www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-05-ar/veiing-og-maling#hodeomkrets-helsestasjonen-bor-male-hodeomkrets-pa-barn-0-2-ar-praktisk