Avdelinger

I denne seksjonen finner du informasjon fra den enkelte klinikk/fagområde. 

Primært samhandlingsrutiner / konferingsmuligheter og rutiner for henvisning eller informasjon om prosedyrer og lokale tilbud.

Det vil variere hvor mye informasjon som er publisert fra den enkelte avdelingen. Noen avdelinger har egne sider på SUS.no der de har publisert informasjon til fastleger. PKO jobber for å få samlet all informasjon som man ønsker at fastleger skal ha oversikt over i PKO-arkivet slik at vi får et sted å lete opp informasjon. Bruk gjerne Tilbakemelding for å etterspørre informasjon som burde ligge her.