Nytt og nyttig

Nytt og nyttig møte arrangeres digitalt ca en gang i halvåret

Møteinvitasjonen sendes ut via Praksisnytt 

Møtet egner seg som innledning til smågruppemøte og videre diskusjon i etterkant av møtet. 

I invitasjonen til hvert møte finner du en påmeldingslenke og en mulighet til å stille spørsmål i forkant av møtet. 

Du finner også Teams møtelenken der.

Her finner du presentasjoner fra Nytt & Nyttig møtene:

Mappene sorteres etter mm/åå; avdeling; tema