ABBA-GP studien (Alzheimer)

FORSKNINGSPROSJEKT

 

Accuracy of blood-based markers for Alzheimer’s disease in General Practice

ABBA-GP studien

 

KAN EN NY BLODPRØVE FORENKLE OG BEDRE DIAGNOSTIKK AV ALZHEIMERS SYKDOM?

 

Biomarkører typisk for Alzheimers sykdom kan nå påvises i blodet. Vi vil undersøke om
slike blodprøver er nøyaktig nok til å kunne brukes diagnostisk i allmennpraksis. Testen skal tas hos pasienter med kliniske symptomer. Fastlegen trenger ikke være sikker på at det foreligger demens. Testen skal ikke brukes til å screene klinisk friske personer.

Alle fastleger i Sør-Rogaland vil bli invitert til å la aktuelle pasienter delta i prosjektet.

Inklusjonskriterier

 

Eksklusjonskriterier


Praktisk info:

 

Inklusjonsperioden: 01.06.2023 til 31.08.2025

Forskerne vil sammenligne resultatene av utredningen på hukommelsesklinikken med blodprøve-svarene og beregne den positive og negative prediktive verdien av de ulike biomarkørene i allmennpraksis, og derved avklare hvor nøyaktig blodprøven er til diagnostisk bruk.


 

Forskerteamet i Stavanger består av:

Anita Sunde

Stipendiat

Audun Vik-Mo

Biveileder

Dag Aarsland
Biveileder

Ingvild Vatten Alsnes

Hovedveileder

Svein R. Kjosavik
Prosjekt-koordinator

Vi samarbeider med laboratoriet ved Sahlgrenska universitetssjukehus / Gøteborg Universitet.

 

KONTAKTPERSONER

Forskningsleder Svein Kjosavik:
mobil 90414252, epost svein.kjosavik@sus.no

Doktorgradsstipendiat Anita Sunde : 
mobil 46696494, epost anita.lenora.sunde@sus.no

Forskningssykepleier Rita Ydstebø Noreid: 

studietelefon 90 79 92 85, epost rita.ydstebo.noreid@sus.no


Her finner du ytterligere informasjon (linker til)

Informasjonsskriv til fastlegene med utførende informasjon

Informasjons- og samtykkeskriv til deltaker

Laboratorie-Protokoll

Prosjektnettside på SESAM - Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling

Poster/flyer til venteværelse (vil også bli sendt ut til legekontorene)

Studieplakat Powerpoint til venteromsskjerm