Endo

Konferere

Konferering med endokrinolog

 Vakthavende endokrinolog er tilgjengelige på telefon hverdager på dagtid. Vi får mange telefoner og man kan risikere å ikke komme gjennom fordi vi er opptatt i en annen telefon – prøv i tilfelle litt senere

1.       Akutte innleggelser: Ved tvil om pasienten kan håndteres ute eller må legges inn, ta en telefon. 

 

2.       Ved problemstillinger (som ikke krever innleggelse) som må/bør avklares der og da: ta en telefon.

 

3.       Ved problemstillinger som kan vente: vurder dialogmelding.

Angående dialogmelding: Dette er i utgangspunktet forbeholdt felles pasienter, men vi svarer også for pasienter som ikke er felles. Dialogmelding oppleves som hensiktsmessig, men tar stadig mer tid for oss. Vi kan ikke brukes som «lærebok». Skriv korte og konsise dialogmeldinger. Unngå å lime inn en lang rekke med labsvar eller ufiltrert notat. Svar på dialogmelding vil ofte være korte og konsise.

 

4.       Ved komplekse problemstillinger: send forespørsel eller henvisning med all relevant informasjon samlet.


Diabetes

KUPP (Relis) Diabetes brosjyre; god oversikt over oppfølgingspunkter og praktisk tilnærming til diabetesbehandling,

Konvertering: mg/dl til mmol/L