Felles henvisningsmottak

Ny ordning for henvisning til psykiatrien 

Ny ordning for henvisning til psykiatrien trer i kraft fra 1.oktober 

Dette gjelder alle henvisninger som gjelder avtalepsykolog/psykiater, psykiatrisk klinikker eller privat virksomhet med avtale. (F.eks Jæren DPS og rusinstitusjoner med avtale). Gjelder også henvisning til nevropsykolog når det gjelder utredning av psykiske lidelser.


Praktisk

Alle pasienter skal da henvises til en det DPS pasienten tilhører (evt BUP)


Det skal kun sendes en henvisning per pasient.


Det må tydelig fremkomme dersom


Alle henvisninger vil bli rettighetsvurdert innen 10 dager. Lege og pasient får tilbakemelding.

Om ikke annet er angitt vil pasientene bli fordelt til enten institusjon eller avtalespesialist etter kapasitet og behov. 


Pasienter som får rett til helsehjelp skal også få beskjed om oppmøtested og tidspunkt for behandling innen 10 dager.

Det skal også opplyses om siste frist for behandlingsstart i tilbakemeldingen man får.


Pasientrettighetheter:

Man har rett til å klage på avvisninger.

Pasienten har også rett til å velge hvor henvisningen skal rettighetsvurderes og hvor behandlingen skal finne sted (Fritt behandlingsvalg)